Danh bạ nhân viên công ty
Tên Danh bạ

STT Tên Địa chỉ Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Xuân Nhật
Lập trình viên
54 Lê Lợi, TP Huế 054. 3845678 0905435234 xuanhat115@yahoo.com
2 Trần Văn Huy
Lập trình viên
23 Lê Lợi, TP Huế 054.34256789 093453456 tvhuy@gmail.com
3 Trịnh Ngọc Dũng
Trưởng phòng
6 Lê Lợi, TP Huế 054.3888234 0953432123 tndung@yahoo.com