Quy trình, biểu mẫu » Quy trình ISO & 5S
Quy trình kiểm soát tài liệu
Ngày 06/04/2011

1.   Quy trình kiểm soát tài liệu

2.   Quy trình kiểm soát hồ sơ

3.   Quy trình tuyển dụng và đào tạo

4.   Quy trình đánh giá nội bộ

5.   Quy trình đánh giá thu thập và phân tích dữ liệu

6.   Quy trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

7.   Quy định kiểm tra hàng xuất nhập khẩu tiêu thụ

8.   Quy trình mua hàng

9.   Quy trình lập hồ sơ tham dự thầu

10. Quy trình thiết kế và thi công mạng CNTT

11. Quy định kiểm soát sản phẩm không phù hợp

12. Quy trình cung ứng dịch vụ và sản phẩm dự án

13. Quy trình quản lý kho

14. Quy định nhận biết và xác định nguồn

15. Quy trình cung ứng sản phẩm và dịch vụ

16. Quy trình bảo hành, bảo trì, sửa chửa và nâng cấp máy văn phòng

17. Quy trình giám sát thi công  mạng CNTT

18. Quy trình quản lý tài sản khách hàng

19. Quy định thiết lập dòng sản phẩm máy tính thương hiệu VietCom

20. Quy định sản xuất, cung ứng và bảo hành sản phẩm VietCom

21. Quy định lắp ráp, cài đặt, kiểm tra và đóng gói máy tính thương hiệu VietCom

22. Tiêu chuẩn cơ sở yêu cầu cấu hình máy tính thương hiệu VietCom

23. Tiêu chuẩn cơ sở yêu cầu và phương pháp kiểm tra thiết bị - linh kiện đầu vào, thành phẩm và bán thành phẩm máy tính VietCom

24. Tiêu chuẩn cơ sở quy định dán series, tem, nhãn, logo đối với sản phẩm VietCom

25. Hướng dẫn các bước lắp ráp, đóng gói máy tính thương hiệu VietCom

26. Hướng dẫn sử dụng phầm mềm VietCom

27. Quy trình quản lý trang thiết bị, tài sản

28. Quy trình bảo hành, sửa chữa, kiểm tra mẫu bộ nguồn Jetek

29. Hướng dẫn kiểm tra thông số kỹ thuật bộ nguồn  Jetek

30. Hướng dẫn sử dụng phầm mềm bảo hành Warranty

31. Hướng dẫn sửa chữa bộ nguồn cơ bản

32. Hướng dẫn thiết lập tải đo công suất trên máy TR368

33. Quy định ngoại quan, đóng gói bộ nguồn Jetek S500, S500T

34. Quy định ngoại quan, đóng gói bộ nguồn Jetek Q300

35. Quy định ngoại quan, đóng gói bộ nguồn Jetek Q350, Q350T

36. Quy định ngoại quan, đóng gói bộ nguồn Jetek Q400, Q400T

37. Tài liệu bảo hành nguyên lý hoạt động bộ nguồn Jetek dòng S,Q

38. Tài liệu bảo hành nguyên lý hoạt động bộ nguồn Jetek dòng E500II