Lời cám ơn từ chi nhánh Đà Nẵng
Ngày 28/11/2011
Sáng nay (thứ hai, ngày 28/11/2011) Chi Nhánh Công ty Cổ phần Huetronics tại TP Đà Nẵng đã tiến hành họp giao ban, trong nội dung họp giao ban đã đọc quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc về việc nộp báo cáo kịp thời và đúng yêu cầu của Tổng giám đốc. Anh em trong Chi nhánh rất vui mừng và chân thành cám ơn quyết định khen thưởng, cổ vũ kịp thời của Ban Lãnh đạo.            Hy vọng các bộ phận , phòng ban phân xưởng , các Chi nhánh khác sẽ là những ứng cử viên được nhận thưởng  trong tuần đến .

            Chúc mọi người bước vào tuần mới với nhiều khởi sắc mới.

                                        TM CBCNV CN Cty  CP Huetronics tại TP Đà Nẵng

                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
                                 Lê Thị Kim Hoàn