Lời cám ơn từ chi nhánh Đà Nẵng
Ngày 28/11/2011
Sáng nay (thứ hai, ngày 28/11/2011) Chi Nhánh Công ty Cổ phần Huetronics tại TP Đà Nẵng đã tiến hành họp giao ban, trong nội dung họp giao ban đã đọc quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc về việc nộp báo cáo kịp thời và đúng yêu cầu của Tổng giám đốc. Anh em trong Chi nhánh rất vui mừng và chân thành cám ơn quyết định khen thưởng, cổ vũ kịp thời của Ban Lãnh đạo.
»