Tin nội bộ » Tin HTR
Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ " Ngày vì người nghèo" và xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa"
Ngày 04/01/2013
 
Kính gửi cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Huetronics

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ " Ngày vì người nghèo" và xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa"  năm 2012 để tiếp tục sử dụng vào việc hỗ trợ sữa chữa , xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ người có công với cách mạng gặp khó khăn,... thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý " uổng nước nhớ nguồn" tri ân những người đã cống hiến hy sinh cho nền độc lập dân tộc, tự do của tổ quốc.

Đây là đợt vận động lớn diễn ra hàng năm và được toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Huetronics tham gia tích cực

Năm nay, tiếp tục thực hiện tốt truyền thống này, được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty và sự đồng tình của cán bộ công nhân viên công ty, việc hưởng ứng được thực hiện với hình thức mỗi cán bộ, công nhân viên trích 02 ngày lương để đóng góp cho quỹ " Ngày vì người nghèo" và quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" . Số tiền đóng góp sẽ được Phòng Tài chính kế toán công ty trích và thu từ bảng lương tháng 12 /2012 để chuyển về phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Huế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế .

Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước, vì vậy Công ty thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty được biết và thực hiện