Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo kế hoạch nghĩ 30/4 và 1/5
Ngày 21/04/2012
Thực hiện chế độ nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 theo qui định, đồng thời để cho hoạt động kinh doanh và công tác an ninh,trật tự trong những ngày lễ được đảm bảo, Công ty thông báo kế hoạch nghĩ trong các ngày lễ như sau:

Ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2012 nhằm vào ngày thứ Hai và thứ Ba. Do vậy CBCNV được nghĩ vào ngày thứ Hai ( 30/4/2012) và thứ Ba (1/5/2012), thời gian thực tế nghỉ sẽ từ chiều thứ bảy 28/4/2012 đến hết ngày 1/5/2012

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng trong các ngày nghĩ lễ được tốt, yêu cầu bộ phận kinh doanh, các cửa hàng, kho hàng, kế toán, Lái xe giao nhận, Hotline, Bảo hành phải tổ chức phân công người trực để đảm bảo hoạt động kinh doanh và công tác hậu cần phục vụ kinh doanh được thông suốt trong thời gian nghĩ lễ. Các CBCNV tham gia làm việc và trực trong những ngày lễ sẽ được các Trưởng bộ phận bố trí nghỉ bù ngày sau lễ

Giám đóc các Chi nhánh có kế hoạch phân công trực trong các ngày nghĩ lễ và gửi báo cáo về công ty ( TGĐ, phòng TCHC) trước khi nghỉ lễ, đồng thời tổ chức rà soát kiểm tra an toàn điện, phòng chống cháy nổ, kiểm kê hàng hóa trước và sau khi nghỉ.

Tại Văn phòng Công ty ở KCN Hương Sơ và các cửa hàng, có lịch phân công trực gác tăng cường. CNCNV được phân công trực phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc, có trách nhiệm kiểm tra trước và sau khi nhận ca đồng thời phối hợp với tổ bảo vệ để làm tốt công tác trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ trong các ngày nghỉ lễ.

Kính thông báo đến các anh chị trong công ty  thực hiện nghiêm túc thông báo này.