Tin nội bộ » Tin HTR
Bổ nhiệm giám đốc Kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ
Ngày 31/03/2012
Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thịnh giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ thuộc chi nhánh Công ty cổ phần Huetronics tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Huetronics kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2012

Kính thông báo đến toàn thể các anh chị công ty để thuận tiện trong quá trình làm việc .