Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày 27/03/2012
Thực hiện chế độ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương theo quy định, đồng thời để cho kinh doanh và công tác an ninh, trật tự trong ngày lễ được đảm bảo, Công ty thông báo thời gian nghỉ như sau:

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch nhằm ngày thứ Hai 02/4/2012 cán bộ nhân viên được nghỉ làm việc trọn ngày

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng trong các ngày nghỉ lễ được tốt, yêu cầu bộ phận kinh doanh, các Showroom, các kho hàng, kế toán, Lái xe giao nhận, Hotline, Bảo hành phải tổ chức phân công người trực để đảm bảo hoạt động được thông suốt trong thời gian nghỉ lễ. Các cán bộ nhân viên tham gia làm việc và trực trong ngày lễ sẽ được các Trưởng bộ phận bố trí nghỉ bù ngay sau lễ.

Giám đốc các Chi nhánh có kế hoạch phân công trực trong ngày nghỉ lễ đồng thời tổ chức rà soát , kiểm tra an toàn điện, phòng chống cháy nổ, kiểm kê hàng hóa trước và sau khi nghỉ.

Kính thông báo đến toán thể các anh chị trong công ty biết và thực hiện.