Tin nội bộ » Tin HTR
Thay đổi giám đốc nhà máy sản xuất
Ngày 15/03/2012
Ngày 15 tháng 03 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Danh nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Nhà máy sản xuất nay giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy sản xuất thay cho anh Hoàng Hồng Minh kể từ ký quyết định

 

Hy vọng với chức vụ mới, anh Danh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.