Tin nội bộ » Tin HTR
PM ngành hàng điện máy, linh kiện IT và VietCom
Ngày 05/03/2012
Ngày 05 tháng 03 năm 2012 Tổng giám đốc ký quyết định điều động bà Mai Thị Thanh Trúc, phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh bán lẻ sang làm PM ngành hàng điện máy, linh kiện IT và VietCom thuộc phòng kế hoạch Tổng hợp kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính thông báo đến các anh chị  để thuận tiện trong quá trình làm việc.