Tin nội bộ » Tin HTR
Quyết định kỷ luật cán bộ
Ngày 05/03/2012
Ngày 5 tháng 3 năm 2012 tổng giám đốc đã ký quyết định thi hành kỷ luật lao động đối với bà Mai Thị Thanh Trúc, phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh bán lẻ trực thuộc công ty.

Hành vi vi phạm kỹ luật: Thiếu chuẩn xác trong việc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Trung tâm Kinh doanh bán lẻ.

Hình thức kỷ luật: Khiển trách trước toàn công ty ( theo khoản a, điều 7 về Kỷ luật lao động của Nội quy lao động)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.