Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo sắp xếp lại bộ máy của Trung tâm Kinh doanh bán lẻ
Ngày 02/03/2012
Ngày 24 tháng 2 năm 2012 Tổng giám đốc đã ký quyết định sắp xếp lại bộ máy của Trung tâm Kinh doanh bán lẻ

Tổ chức lại Trung tâm bán lẻ thành các cửa hàng bán lẻ độc lập trực thuộc sự quản lý của Ban Giám Đốc Công ty kể từ ngày 1/3/2012

- Cửa hàng bán lẻ 243 Trần Hưng Đạo chuyên trách kinh doanh mặt hàng điện lạnh và thiết bị dụng cụ gia đình

- Cửa hàng bán lẻ 267 Trần Hưng Đạo chuyên trách kinh doanh mặt hàng điện máy, Tivi và thiết bị âm thanh

- Cửa hàng bán lẻ 13 Lý Thường Kiệt chuyên trách kinh doanh mặt hàng IT, máy tính bảng, điện thoại thông minh( smartphone)

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm bán lẻ

- Chuyên trách kinh doanh các mặt hàng đã được phân công theo mô hình hướng chức năng của sản phẩm.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các phương án kinh doanh đã được Ban giám đốc phê duyệt để nâng cao thị phần, phát triển mạng lưới kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm tự cân đối và hạch toán các chi phí để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thu, lợi nhuận, thị trường do Ban giám đốc giao .

- Thực hiện đầy đủ các quy chế quản lý của Công ty đã ban hành