Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo nhắc nhở kho về việc kiểm kê
Ngày 02/03/2012
Công ty nhắc nhở và thông báo với toàn công ty trường hợp vi phạm của kho Hương Sơ, kho phân phối 243 Trần Hưng Đạo, kho showroom 243 Trần Hưng Đạo, kho 13 Lý Thường Kiệt đã không báo cáo đúng số lượng hàng hóa thực tế trong kho khi kiểm kê.

Tổng giám đốc yêu cầu các kho, kế toán kho , thủ kho :

- Hằng ngày kiểm tra các chứng từ xuất nhập của kho mình trên phần mềm . Trường hợp có chứng từ bị lỗi do phần mềm như có 2 phiếu xuất của cùng một hóa đơn, hay phiếu xuất không trừ tồn,... yêu cầu thủ kho liên hệ trực tiếp với chị Nga phòng KHTH (email: ttm_nga@huetronics.vn)

- Khi kiểm kê hàng hóa yêu cầu các kho  phải báo cáo đúng số lượng hàng hóa theo thực tế ( bao gồm các hàng thừa, thiếu, lỗi.... so với phần mềm nếu có và giải trình lý do)

Yêu cầu các  kho làm việc nghiêm túc trong việc kiểm kê hàng hóa và quản lý tốt hàng hóa tại kho.