Tin nội bộ » Tin HTR
Tổ chức nhân sự cửa hàng bán lẻ 13 Lý Thường Kiệt
Ngày 02/03/2012
Ngày 02/03/2012 Tổng giám đốc đã ký quyết định điều chuyển, bố trí cán bộ làm việc tại Cửa hàng bán lẻ 13 Lý Thường Kiệt, Huế như sau:
STT Họ và tên Chức vụ
1   Hồng Nguyên Anh Thi   Giám đốc cửa hàng
2   Phạm Thị Ty Ty   Kế toán
3   Ngô Thị Kim Cúc   Thủ kho
4   Trần Anh Huy   Nhân viên kinh doanh
5   Nguyễn Đình Thắng   Nhân viên kinh doanh

Kính thông báo đến toàn thể các anh, chị trong công ty để thuận tiện làm việc.

Trân trọng.