Tin nội bộ » Tin HTR
Tổ chức nhân sự cửa hàng bán lẻ 243 Trần Hưng Đạo
Ngày 02/03/2012
Ngày 02/03/2012 Tổng giám đốc đã ký quyết định điều chuyển, bố trí cán bộ làm việc tại Cửa hàng bán lẻ 243 Trần Hưng Đạo, Huế như sau:
STT Họ và tên Chức vụ
1   Đặng Thị Thiên Nga   Giám đốc cửa hàng
2   Nguyễn Ngô Ngọc Hạnh   Kế toán
3   Bùi Quốc Khánh   Thủ kho
4   Nguyễn Văn Mùi    Nhân viên kinh doanh
5   Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh   Nhân viên kinh doanh

Kính thông báo đến toàn thể các anh, chị trong công ty để thuận tiện làm việc.

Trân trọng.