Tin nội bộ » Tin HTR
Tổ chức nhân sự cửa hàng bán lẻ 267 Trần Hưng Đạo
Ngày 02/03/2012
Ngày 02/03/2012 Tổng giám đốc đã ký quyết định điều chuyển, bố trí cán bộ làm việc tại Cửa hàng bán lẻ 267 Trần Hưng Đạo, Huế như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ
1  Nguyễn Thị Quỳnh Trang   Giám đốc cửa hàng
2  Nguyễn Bá Hiền   Kế toán
3  Trần Viết Hưng   Thủ kho
4  Nguyễn Việt Chiến   Nhân viên kinh doanh
5  Trần Văn Nhân   Nhân viên kinh doanh

 

Kính thông báo đến toàn thể các anh, chị trong công ty để thuận tiện làm việc.

Trân trọng.