Tin nội bộ » Tin HTR
Yêu cầu thay đổi thái độ xử lý những phản ánh của khách hàng
Ngày 24/02/2012
 
Có 2 trường hợp khách hàng phản ánh về thái độ xử lý những phản ảnh của khách hàng

Chị Mai Thị Thanh Trúc - Trung Tâm bán lẻ ( phản ánh về chất lượng sản phẩm)

Khách hàng phản ánh cartridge mới mua dùng là hàng không chính hãng và yêu cầu trung tâm xem lại chất lượng sản phẩm đó nhưng sau 2-3 ngày khách hàng vẫn không nhận được thông tin hồi âm về sản phẩm từ phía trung tâm cũng như lời giải thích .

Anh Nguyễn Quốc Chung - Trung Tâm bảo hành ( phản ánh về dịch vụ bảo hành)


Trung tâm bảo hành đã nhận được thông tin phản ảnh của khách hàng về việc bảo hành sản phẩm, nhưng sau 2-3 ngày, khách hàng vẫn chưa nhận được thông tin sản phẩm sẽ được xử lý như thế nào từ phía trung tâm bảo hành


Yêu cầu các bộ phận, khi nhận được bất kỳ phản ánh nào về sản phẩm từ các khách hàng phải liên hệ với các bộ phận liên quan để cùng nhau giải quyết

Có những biện pháp đối phó, giải quyết nhanh và kịp thời để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

Thẳng thắn, lịch sự thông báo các thông tin về tiến độ thực hiện và quy trình giải quyết vấn đề, sự cố.