Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo phân công nhân sự KHTH làm việc với các TTKD
Ngày 09/01/2012
Phòng KHTH thông báo nhân sự làm việc với các TTKD trong quý 1-2012 cho 3 ngành hàng chính (Jetek, ODD, MON) như sau:
  Công việc Người thực hiện
Admin ngành hàng (Jetek, MON, ODD)

Làm việc với các TTKD chung cho 3 ngành hàng của từng khu vực như:
  +lấy FCbán, xác nhận FC cho TTKD, xác nhận kế hoạch chuyển/nhận hàng cho TTKD theo tuần
  + theo dõi thực hiện doanh số, tồn, công nợ, các chương trình bán hàng
  + tính chiết khấu, chi phí cho từng khu vực
  + Theo dõi đối trừ công nợ đại lý
  + Kiểm soát, đánh giá mở mới/ cấp lại tín dụng.
  + Kiểm soát quá hạn, gia hạn thanh toán cho đại lý

Mỗi người phụ trách 1 khu vực, sau mỗi quý tiến hành đảo người.

Quý 1-2012:  Quỳnh Anh (KV1), Bích Ngọc (KV2), Hữu Dũng (KV3).

Các công việc phải thực hiện chung cho mỗi ngành hàng trên toàn quốc:
  + lập kế hoạch mua hàng, theo dõi chiết khấu của NCC
  + kế hoạch chuyển hàng cho từng khu vực
  + theo dõi chính sách giá, chương trình bán hàng
  + lên kế hoạch thanh toán NCC
  + xử lý các hàng hoá bị lỗi do vận chuyển nội bộ, hàng BH, hàng trả lại
  +Phân tích hiệu quả ngành hàng

Do mỗi admin ngành hàng chính thực hiện

Quỳnh Anh - Jetek,

Ngọc: ODD, MON

Tài chính
 Tín dụng, gia hạn, công nợ, đối trừ công nợ đại lý Mỗi người phụ trách 1 khu vực:  Quỳnh  Anh (KV1), Ngoc (KV2), Dũng (KV3)
  Theo dõi chiết khấu của cty với NCC/đại lý/người mua hàng
  Theo dõi chính sách giá
  Phân tích hiệu quả ngành  hàng
  Lên kế hoạch thanh toán NCC
Châu + Admin chính
  Mở mã khách hàng, lên kế hoạch thu tiền Châu
Vận chuyển  Từ kế hoạch chuyển hàng hàng tuần của admin, làm thủ tục, theo dõi đơn hàng vc, phân tích chi phí vận chuyển cho từng ngành hàng Chi
  Làm việc với nhà xe, tổng hợp chi phí thanh toán cho nhà xe Trang

 

Lưu ý: Các bộ phận khi giao dịch làm việc với KHTH vui lòng gửi mail cc thêm cho Nga.

Kính thông báo đến các anh chị để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc.