Tin nội bộ » Tin HTR
Kể từ 01/01/2012 tăng mức đóng BHXH bắt buộc lên 2%
Ngày 05/01/2012
Theo công văn số 664/BHXH-PT ngày 29/11/2011 về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN và phát hành thẻ BHYT của BHXH Thừa Thiên Huế. Kể từ ngày 01/01/2012 tỉ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện như sau:
Phân loại Tỉ lệ trích nộp của người sử dụng lao động Tỉ lệ trích nộp của người lao động
Mới Mới
 Bảo hiểm xã hội 16% 17% 6% 7%
 Bảo hiểm y tế 3% 3% 1.5% 1.5%
 Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 1% 1%
Cộng 20%. 21% 8.5% 9.5%
 Kinh phí Công đoàn 1% 1% 1% 1%
Tổng cộng 21% 22% 9.5% 10.5%

Như vậy mức đóng BHXH có tăng 2% so với năm 2011, trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1%

Mặc khác, Công ty CP Huetronics đang áp dụng hệ số lương theo thang bảng lương doanh nghiệp Nhà nước nên mức lương tối thiểu chung hiện nay là 830.000 đồng.