Tin nội bộ » Tin HTR
Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ " Ngày vì người nghèo" và xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa"
Ngày 04/01/2013
Kính gửi cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Huetronics
»
 
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng lao động
Ngày 23/11/2012
Tổng Giám đốc thông báo đến tất cả những người lao động trong công ty được biết: Hợp đồng Lao động hiện tại công ty đang thực hiện theo mẫu hợp đồng lao động được quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
»
 
Thông báo kế hoạch tổ chức nghỉ mát 2012
Ngày 07/08/2012
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn về kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2012 cho CBCNV Công ty. Phòng TCHC thông báo đến toàn thể CBCNV kế hoạch nghỉ mát 2012 như sau:
»
 
Thông báo kế hoạch nghĩ 30/4 và 1/5
Ngày 21/04/2012
Thực hiện chế độ nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 theo qui định, đồng thời để cho hoạt động kinh doanh và công tác an ninh,trật tự trong những ngày lễ được đảm bảo, Công ty thông báo kế hoạch nghĩ trong các ngày lễ như sau:
»
 
Thông báo kỷ luật thủ kho Kho Hương Sơ
Ngày 03/04/2012
Ngày 31 tháng 3 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định thi hành kỷ luật lao động đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho Kho Hương Sơ thuộc phòng Tài Chính - Kế toán trực thuộc Công ty
»