Hình ảnh hoạt động

Thăm nhà tưởng niệm đại tướng Nguyễn Chí Thanh
[ Trở lại ]