Danh bạ nội bộ

Số điện thoại các bộ phận Công ty Huetronics


Bộ phận
STT Bộ phận Điện thoại Người sử dụng
1 Kho Q4 (ĐT/Fax) 08.39411402 Trang
2 VP 058.3838.567
058.383.8568
Ly - Long
3 VP 0511.365.6681 Chị Hoàn
4 Kho, bảo hành 0511.360.5615 Hải - Minh
5 VP 04.3512.2675 A Huy
6 Kho 04.2241.6974 Khoang
7 Trung tâm phát triển ngành sơn 119 A.Quang - Trung –a Tuấn Anh
8 Trung tâm phát triển ngành sơn 120 Kỹ thuật
9 VP 183 Võ Văn Tần 115 Bảo Hành
10 VP 052.385.0056 Mạnh Hiếu
11 VP 038.355.6626 Nhật Huy
12 Bảo hảnh / Kho 038.890.7226 Cao Quyền - Ngọc Quý
13 TTKD Thủy Sản 119 Dũng
14 Marketing 120 Duy An - Phong