Danh bạ nội bộ

Số điện thoại các bộ phận Công ty Huetronics


Bộ phận
STT Bộ phận Điện thoại Người sử dụng
1 Kho vận 129 Phước - Kho số 1 linh kiện
2 Kho Vận 127 Đức - Kho số 3 IT
3 Phòng họp 107
4 Tiếp nhận bảo hành 054.3828.393 C Hạnh, Thắng
5 Kỹ thuật viên 054.3826.021 Đức Hùng
6 Kỹ thuật viên 054.3849.867 Mai - Quốc - A Lượng
7 SR 13 LT Kiệt 054.3826.020 Khánh - Đức
8 Phân xưởng sản xuất sơn 126 A Nhơn
9 Bảo vệ 054.3810.097 Anh Lợi - Anh Trung
10 SR 243 054.6282.251 Chị Nở - Chiến - Mùi
11 Kinh doanh phân phối 054.6282.253 Anh Thi
12 VP, KD-DA 054.3523.574 Trúc, Chị Liễu
13 Kho 243 054.3523.574 Đức
14 SR 267 054.3524.230 C Nga, Cúc
15 VP 183 Võ Văn Tần 113 A Nam - Đạt
16 VP 183 Võ Văn Tần 0 Nhung
17 VP 183 Võ Văn Tần 112 Phượng - Hiếu
18 VP 183 Võ Văn Tần 114 Hiền
19 VP 183 Võ Văn Tần 118 Linh
20 VP 183 Võ Văn Tần 119 Đợi