Danh bạ nội bộ

Số điện thoại các bộ phận Công ty Huetronics


Bộ phận
STT Bộ phận Điện thoại Người sử dụng
1 Tổng giám đốc 108 Sếp Tổng
2 Phó tổng giám đốc 112 Trọng Chính
3 Hotline 1800.588.825
054.3599.886
3599885 line 0 , 115 , 118
Tuyến, An
4 Lễ tân, văn thư 131 Hương
5 Bảo vệ Hương Sơ 130 Anh Dần - Á
6 Bảo vệ 13 LT Kiệt 054.3828.393 Anh Lợi - Trung
7 Phòng TCHC 102 Trịnh Ngọc Dũng
8 Tài chính 103 Ms Lộc
9 Tài Chính 104 Nguyện - Thùy Dung
10 Kế toán 105
11 Kế toán 106 Nga - Hải
12 Kế hoạch tổng hợp 110 Nhung - Hà
13 Kế hoạch tổng hợp 111 Thư - Đức
14 Kế hoạch tổng hợp 116 Quỳnh Anh
15 Kế hoạch tổng hợp 114 Châu - Hạnh
16 Kế hoạch tổng hợp 117 Minh Nga - Chi - Trúc
17 Kế hoạch tổng hợp 113 Lành - Dương
18 RD 121 Tuấn - Trung - Quốc Khánh
19 Phân xưởng 122 Danh
20 Kho Vận 123 Hạnh - Kho số 2 điện máy